multimedia and security information technology

Rozdiely v použití frekvencií u EZS

Legislatíva EÚ o rádiových komunikáciách jednoznačne odporúča prechod z frekvencie 433MHz na 868MHz kvôli spoľahlivosti a prípadnému narušenia systému EZS. CEPT / ERC / REC 70-03, 2009/381 / ES Podľa všeobecného povolenia na využívanie rádiových frekvencií na prevádzkovanie zariadenia krátkeho dosahu pre nešpecifikované stanice je maximálny vyžiarený výkon zákonom obmedzený na hodnotu 10 mW u frekvenčného pásma 433 MHz a na hodnotu 25 mW u frekvenčného pásma 868 MHz. S maximálnym vyžiareným výkonom tiež súvisí vzdialenosť, na ktorú môžu tieto zariadenia komunikovať. Pásmo 433 MHz sa väčšinou používa pre komunikačné riešenia na krátke a stredné vzdialenosti, teda do 300m. Poskytuje lacný a jednoduchý spôsob, ako nadviazať spojenie dvoch zariadení. Avšak toto pásmo je veľmi vyťažené a môže dochádzať k vzájomnému rušeniu s ostatnými zariadeniami pracujúcimi na tejto frekvencii. Predpisy pre pásmo 868 MHz sú viac obmedzujúce ako tie pre pásmo 433 MHz. Vzdialenosť, na ktorú môžu dve zariadenia komunikovať je cca 500m, dá sa teda hovoriť o stredne veľkom dosahu. Interferencie s inými zariadeniami pracujúcimi na frekvencii 868 MHz sú redukované a tým je zaistená lepšia kvalita prenosu informácie.

« späť